AZ ELSŐ TÁNCLÉPÉSEKTŐL AZ ÉLETMŰDÍJIG

Kisgyermekkortól táncművészeti képzésben részesültem. Hat éves koromtól klasszikus balett tanfolyamra jártam, amit táncos pályafutásom végéig – 28 éves koromig – magas színvonalon tanultam. Ezalatt az idő alatt több más táncműfajjal is megismerkedtem, így a társastáncokkal, majd a versenytánccal is, amiben komoly hazai és nemzetközi sikereket értem el.

Egyik nagyszerű táncpedagógus tanárnőm felismerte alkotó vénámat, és 15 évesen rám bízta a táncklub versenyző táncosai koreográfiáinak a készítését. Ezután 20 évesen felvételt nyertem az első táncmesterképző iskolába, ahol egy új táncműfaj rejtelmeibe tekinthettem be, ez a jazz tánc modern balett. E műfajok egyre mélyebb tudása megpecsélte további sorsomat.

A táncmesteri diploma megszerzése után 33 évig tanítottam a XXII. kerületben, mint táncpedagógus, mindig ugyanabban az intézményben. Ugyan az első házat már lebontották, helyette újat építettek, átnevezték már több alkalommal, én azonban még mindig ugyanott és ugyanaz maradtam.

Sok-sok gyermeket és felnőttet tanítottam, rengeteg tehetséget fedeztem fel és indítottam el a profizmushoz vezető úton, sok profitáncost képeztem, az első tipegő lépésüktől a legmagasabb szintig, akik ma a táncművészet elitjéhez tartoznak.

Fontos feladatnak tartottam minden fórumon kiemelni, hogy a táncot tanító nem csak oktató, hanem felelős a tanulói csoportok, közösségek alakítában, a csoportba járó gyermekek személyiségének fejlesztésében, a tehetséges és hátrányos helyzetű növendékekkel való megfelelő, differenciált bánásmód kialakításában. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy sok tanítványom igen sikeres együttes és egyesület vezetőjévé vált.

A rengeteg külföldi szereplés és felkérések kapcsán vittem a magyar táncművészet és oktatás hírét. Táncpedagógusi hivatásom elismeréséül számos díjat, kitüntetést kaptam.

KITÜNTETÉSEIM

A KEZDETEK

Mindig is pedagógus pályára készültem, amióta az eszemet tudom. A Budapesti Tanítóképző Főiskolára való jelentkezésem, majd tanítói diplomám megszerzése után a Petőfi Sándor Általános Iskola tanítói állását sikeresen pályáztam meg (itt töltöttem szakmai gyakorlatomat is, vártak az állással) 1980-ban. Az iskola csodálatos pedagógusai, családias légköre az első perctől segítette tanítói pályámon való elindulásomat. Rögtön a mélyvízbe kerültem, első osztályt kaptam, ahol matematika tantárgycsoportban, iskolaotthonos rendszerben tanítottam.

Táncos sikereim és a versenyzésben eltöltött hosszú évek kiemelkedő szorgalmat, kitartást, és jó szervezőképességet tanítottak nekem, így hivatásomban is a maximumot próbáltam magamból kihozni. Ennek eredményeként a harmadik évben megválasztottak az alsós napközis munkaközösség vezetőjének, amit 1987-ig betöltöttem. Párhuzamosan tánctanári munkámat is végeztem, közben állandó továbbképzések gazdagították szakmai tudásomat.

TÁNCMESTERI DIPLOMA UTÁN TELJESÁLLÁSBAN TÁNCMŰVÉSZETI MUNKA

Végzős pedagógusként és a táncmesteri diploma megszerzése után, 1980-ban a XXII. kerületben egy induló művelődési intézménybe hívtak táncot tanítani. Tánctanfolyamot hirdettek társasági táncok megismerésére. 6 fő jelentkezett. Egy év múlva már száz fő fölötti létszámmal dolgoztam. Felmerült az igény más táncműfajok bevezetésére, így 1981-től elindult a jazz-balett képzés, ami hazánkban akkoriban forradalmi próbálkozás volt a csak klasszikus balettet elismerő és támogató kultúrpolitikában. Annyira nagy volt az érdeklődés, hogy pár éven belül 8 csoportot alakítottam különböző korosztályokban és szinteken. A táncművészeti munka a hét minden napján – kora délutántól késő estig – folyt az intézményben, így teljes állásban a Művelődési Ház dolgozója lettem, 1987-ben mint a tánccsoportok és együttesek művészeti vezetője. Mindezt a hatalmas munkát egyedül végeztem.

LÉTREHOZTAM AZ ELSŐ MAGYAR MAJORETT EGYÜTTEST

Ezekben az években keresett meg a kerületi művészeti iskola fúvószenekarának vezetője, hogy hozzak létre egy majorett együttest a fúvósok mellé, s így együtt dolgoztuk ki az akkor még Magyarországon teljesen ismeretlen műfajt. Így elindult egy új kezdeményezés, ami hosszú éveken át sok-sok közös fellépést, hazai és külföldi sikereket hozott mindkét együttes számára. A magyar táncéletben pedig ez a látványos mozgásforma mára már országosan elterjedt, és nagyon népszerűvé vált.

MEGALAKULT A XXII. KERÜLETI MŰVELŐDÉSI HÁZ VERSENYTÁNC KLUBJA

A társastáncosokból és jazz-balettesekből olyan magas színvonalú tánctudással rendelkező együttes fejlődött, hogy nélkülözhetetlenné vált összefogásuk.

1983-ban megalakult a XXII.kerületi Művelődési Ház Versenytánc Klubja. A tehetséges és kitartó társastáncosok versenytáncképzésben részesültek, és így elkezdődött az a több évtizeden át tartó sikertörténet, amit a Budafokon, Tétényben és a környező területeken élő táncosok képviseltek.

MEGALAKULT A BUDAFOK-TÉTÉNYI SUPERNOVA KULTURÁLIS MŰVÉSZETI ÉS SPORT ALAPÍTVÁNY

a jazztáncosok is egyre több elismerést szereztek, így szülői kezdeményezésre megalapítottuk 1989-ben a Supernovák táncegyesületet, majd ennek jogutódját, a Budafok-Tétényi Supernova Kultúrális Művészeti és Sport Alapítványt, ennek részeként pedig a Supernova Táncegyüttest.

Az akkori kultúrális élet meghatározó résztvevői voltak növendékeim, rendszeresen felléptek különböző kerületi rendezvényeken, megnyitóünnepségeken, kiállításokon, bálokon, fesztiválokon, kultúrális rendezvényeken. Számtalan sikert és elismerést szereztek.

A Supernova Táncegyüttes megalakulásával összefogtuk tehetséges növendékeimet, és évtizedeken keresztül az amatőr táncművészeti mozgalom egyik legkiemelkedőbb társulata voltunk.

/Kislányom, Nagy Zomilla később átvette az együttes irányítását, és a mai napig színvonalas munkát végez a táncosokkal. Hozzáértő, szorgalmas művészeti vezetésével további szép sikereket érnek el./

MEGKAPTUK A KIVÁLÓ EGYÜTTES CÍM ARANY FOKOZATÁT

A megfeszített munka elismeréseként 1998-ban a Táncpedagógusok Országos Szövetsége a Supernova Táncegyüttes részére a KIVÁLÓ EGYÜTTES cím ARANY FOKOZATÁT adományozta.

MEGALAKULT A PROMONTOR TÁNCSPORT KLUB EGYESÜLET

2001-ben a Sport Törvény megváltoztatása szükségessé tette, hogy megalapítsunk egy sportegyesületet is, aminek keretében versenyezhettek tovább versenytáncosaink, Promontor Táncsport Klub Egyesület néven.

Meghívásokat kaptunk hazai és külföldi vendégszereplésekre, fesztiválokra és versenyekre egyaránt. Több táncospárom D, C, B, A, S osztályokban Országos Bajnoki Címet szerzett. Több táncospárom az Országos Táncművészeti Fesztiválon számos I., II., III. Díjat és Különdíjat kapott. Több gyermektáncospárom lett Magyar Bajnok. Többjük sok évig volt tanítványom, s ma híres Versenytánc Együttesek vezetői és a versenytánc és moderntánc szakmai irányítóivá váltak.

Egy a médiában is nagyon híres tanítványom,

Bánhidi Petra

Argentin tangó többszörös Európa és Világbajnok lett.

Egy másik híressé vált tanítványom,

Südi Iringó

partnerével, Angyal Andrással számos hazai és külföldi versenyen lett dobogós. Őket később az RTL Klub Szombat esti láz c. műsorában is láthattuk.

SIKERES PÁLYÁZATOK, LELKES SZÜLŐI TÁMOGATÁS

Az 1991-ben megalapított Budafok-Tétényi Supernova Alapítvány, és a 2001-ben létrehozott Promontor TSK képviselőjeként rendszeresen pályáztam az aktuális programokra:

 • minden évben az iskolai szünetekben táncművészeti-alkotó, fejlesztő táborok szervezésére, ezáltal a közösség fejlesztésére
 • a gyengébb képességű és hátrányos helyzetű tanítványaink felzárkóztatására, a lehetőség megteremtésére
 • a tehetséges, kimagasló képességű táncosok további fejlesztésére
 • vendégtanárok meghívására
 • kurzusokon új technikák megismerésére
 • hazai és külföldi fesztiválokra, versenyekre, bemutatókra való eljutásra és benevezésre
 • működésre és eszköz-fejlesztésre

A sikeres pályázatoknak és a lelkes szülői támogatásnak köszönhetően csodálatos éveket töltöttünk el: gyermek, tanítvány, pedagógus, szülő és mint pártoló tagok egyaránt.

KÜLFÖLDI SIKEREK

 • 1994. USA-New York, Alabama – táncművészeti ösztöndíj

 • 1998. Tunézia – Aranydiploma

 • Franciaország – EUROPA DÍJ

 • Portugália – Arany diploma

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEIM

A több évtizedes eredményes táncoktatói munka során jelentős feladatokat kaptam a különböző táncszövetségektől.

 • éveken át részt vettem az alapfokú művészeti iskolák szakmai fejlesztési programjában, a társastánc és a moderntánc tanszak közoktatás fejlesztésében
 • a Táncpedagógusok Országos Szövetségének elnökségi tagjaként 1994-től tanítok a Modern Táncoktatói Tanfolyamokon társastáncot
 • a Népművelési Intézet, majd jogutódja a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti lektorátus által indított Társastánc Oktatói képzéseken a modern jazz tréning és a divattánc tantárgy tanítását vállaltam el a magam által kidolgozott, tapasztalatokra s a táncműfajok összhangjára, komplexitására épülő rendszer, tematika szerint. Ezeken a képzéseken vizsgaelnöki pozíciót is betöltök.
 • folyamatosan részt vállalok a táncpedagógia módszertani fejlesztésében, folyamatos szakmai továbbképzéseket, tánckurzusokat, fejlesztő tréningeket tartok táncosoknak, versenyzőknek, pedagógusoknak egyaránt
 • a Magyat Táncsport Szakszövetség Döntőbírója és Pontozóbírójaként rendszeresen zsűrizek magyar és külföldi versenyeken, bajnokságokon, s a 20 tagú Döntőbírói Testületnek is tagja vagyok
 • a Magyar Versenytáncsport válogatott keretének tartok fejlesztő tréningeket
 • Zsűrielnöki tevékenységet végzek több hazai és külföldi táncművészeti fesztiválon, versenyen

KISS ZENEDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

2004-2006-ig a Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskolában dolgoztam, ahol társatáncot és modern táncot tanítottam két éven keresztül. Táncgálákra, fellépésekre, fesztiválokra készítettem fel az iskola növendékeit, de mellette a Supernova Táncegyüttes vezetése is szívügyem maradt. Majd újra más feladatok találtak rám, megszaporodtak a külföldi fesztiválmeghívások, így újra az általam alapított táncegyüttes töltötte ki teljesen életemet.

VISSZA A KEZDETEKHEZ

Pedagógusnak tartom magam elsősorban. Az eddigi életem úgy alakult, hogy általános iskolai tanítóként kezdtem, majd tánctanár lettem. Tanítottam óvodásokat, alsótagozatos, felsőtagozatos és gimnazista gyerekeket, valamint felnőtteket is. Minden korosztállyal megtaláltam a megfelelő hangot. Az utóbbi években főleg alsó tagozatos növendékeim voltak. Úgy éreztem itt az idő, hogy tanítói hivatásomat beteljesítsem, – s mintegy keretbe foglaljam -, mint általános iskolai tanító néni. Most egy nagyszerű pedagógus közösség tagja vagyok.

Nagy lelkesedéssel fogtam hozzá az általános iskolai oktatási- nevelési feladatoknak, nagy öröm számomra, hogy a kicsi gyermekekkel lehetek, végigkísérhetem, segíthetem személyiségük fejlődését a kisgyermekkorban, és a művészetek iránti érdeklődésüket is felkelthetem a társastánc és viselkedéstan szakköri formában való oktatásával.

Mindent megteszek annak érdekében, hogy méltón előző pedagógusi éveimhez új feladatomnak maradéktalanul eleget tudjak tenni. Rendszeres pedagógusi továbbképzésekkel, óralátogatásokkal, sok-sok pedagógus szakkönyvvel, folyóirattal próbálom kiegészíteni eddigi tapasztalataimat és ismereteimet.

Legutóbbi egyetemi diplomámat a Kodolányi János Főiskolán szereztem  és kaptam kézhez 2016-ban a Közoktatási vezető és Pedagógus szakvizsgámat.

Célom és további vágyam, hogy több évtizedes pedagógiai és művészetpedagógusi pályafutásomat tanítói hivatásom kiteljesítésével tudjam zárni.

Szerencsés vagyok, azzal foglalkozom amit szeretek.